Autoři minulých staletí K - N

Knihovna / Regionální autoři / Autoři minulých staletí K - N

REGIONÁLNÍ AUTOŘI A REGIONÁLNÍ LITERATURA VLAŠIMSKA A PODBLANICKA

Autoři minulých staletí K - N  

Kamarýt,František V.

8.2.1854 Chmelná u Dolních Kralovic - 5.10.1921Vlašim 

Katolický kněz, novinářské články a překlady z ruštiny. Z díla: Hrádek u Vlašimi:poutní marianské místo v Čechách

Kaplický, Augustin (Chod,Jaromír)

23.5.1854 Vlašim – 14.2.1918 Hadrava u Nýrska 

Kněz a básník, publikoval pod jménem Jaromír Chod. Často se s rodinou stěhoval do míst, kde měl jeho otec pracoviště. Bydleli v Písku, Domažlicích, Klatovech. V roce 1877 byl vysvěcen v českobudějovickém semináři. Působil v zapadlých německých osadách pod šumavskými horami. Psal básně, literární zamyšlení. V jeho tvorbě najdeme řídké ohlasy vzpomínek na rodné Podblanicko.

Kolman, Karel

26.8.1892 Zahrádka – 28.3. 1962 Trhový Štěpánov

Základní školu vychodil v Počátkách, pak navštěvoval v Praze obchodní školu. V Modré na Slovensku absolvoval učitelský ústav a zde začíná dlouhé období jeho pedagogického působení. V roce 1928 přichází do Trhového Štěpánova jako učitel měšťanské školy, v roce 1931 se zde stal ředitelem. V letech 1946-47 navštěvuje biblické školy v Londýně a Glasgow a po návratu se stává ředitelem nově založeného Biblického ústavu v Kutné Hoře. Poslední léta věnoval kazatelské práci v Jednotě českobratrské v Trhovém Štěpánově. Ve Štěpánově také napsal většinu svých prací básnických a románů z české minulosti. Z díla: Berani, Žalujeme, Štěpánovský hrdina, Krvavou stopou, Vichřice hněvu, Mládí Kristu, Mučednice, Výkřik před půlnocí.

Kronus,Václav

6.7.1883 Moravsko u Divišova – 15.4.1937 Praha

Římskokatolický kněz a spisovatel. V literatuře začínal překladem z chorvatštiny v roce 1906. Následně vydal okolo dvaceti beletristických titulů, převážně povídkových cyklů historických i současných. Dále psal romány i časopisecké příspěvky. Napsal téměř třicet životopisů svatých, řadů kázaní, pojednání a zamyšlení.

Longen, Emil Arthur

29.4.1885 v Pardubicích – 24.4. 1936 v Benešově 

 Vlastním jménem Emil Artur Pittermann. Syn vlašimského notáře a právního poradce arcivévody Františka Ferdinanda d´Este Václava Pittermanna. Studoval AVU, ale studia nedokončil. Působil jako výtvarník, herec, režisér, filmař, spisovatel a novinář. V roce 1907 se stal jedním z hlavních iniciátorů založení malířské skupiny Osma. Jako divadelní herec dosáhl největších úspěchů v malých komediálních formách . v kabaretním skeči a aktovce. Z filmových rolí můžeme jmenovat titulní postavu v Aféře plukovníka Rédla. Je autorem mnoha veseloher a frašek, spolupracoval s Vlastou Burianem. Podílel se na natáčení několika filmů ze 30. let.Z díla: Herečka, můj přítel Jaroslav Hašek (životopisné romány), Král komíků, V přítmí svatyně, Už to prasklo, Fr.Ferdinand d Este,aneb,Konopišťská růže, C.k. polní maršálek, Vícecísařovna Katynka (hry a scénáře).

Maršíček, Ladislav

9.5.1914 Křížov pod Blaníkem – 1.12.1936 Pardubice 

 Posluchač práv, básník a publicista. Syn učitele a spisovatele Jana Maršíčka. V roce 1937 mu posmrtně vyšla sbírka s názvem Skryté jizvy.

Maršíček, Vlastimil

14.11.1923 Postupice – 11. 8. 2000 

 Básník, prozaik a překladatel. Syn učitele a spisovatele Jana Maršíčka. Působil v literárním měsíčníku Prostor, psal literární scénáře, rozhlasové hry i verše pro nejmenší děti. Uspořádal výbor z veršů předčasně zemřelých básníků s názvem Chlapecké srdce mi zemřelo (1983).

Mixa,Vojtěch

14.3.1887 v Dolních Kralovicích – 13. 2. 1953 v Praze 

 Po absolvování střední školy studoval v letech 1906 – 1910 na pražské technice. Od roku 1934 pracoval ve svazu průmyslníků. Byl členem mnoha hospodářských, finančních a průmyslových institucí. Drobnými pracemi přispíval do Června, země a lidové demokracie. V prvním tvůrčím období psal povídky s postavami dospívajících dívek. V pozdější době píše o hospodářských a sociálních problémech měšťácké společnosti po 1. světové válce. Z díla: Dívky, Medvědi a tanečnice, Proud, Kdo vydělá, smršť na čtrnáctém poledníku, První rozběh.

Navrátil, Michal

21.8.1861 Kondrac – 30.10. 1931 Praha 

 Regionální historik, publicista a původně magistrátní úředník v Praze.Vystudoval akademické gymnázium a univerzitu v Praze a ve Vídni. Stal se doktorem práv a několik let působil jako sekretář u Gustava Eima (proslulého mladočeského publicisty a politika). Roku 1893 se vrátil do Prahy a zahájil svou rozsáhlou publikační činnosti, která pokračovala soustavně 37 let. Vydal množství časopiseckých a novinových článků, studií a knih. Psal o poměrech parlamentních, společenských, divadelních i školských. Velmi ho zajímala minulost rodné Kondrace, proto shromáždil velké množství údajů z archivních pramenů všeho druhu a sestavil dějiny kondracké školy, zemědělství, kovářství atd. Patří k nejvýznamnějším znalcům a propagátorům dějin Podblanicka. Dílo: Almanach sněmu království Českého, Almanach sněmu markrabství Moravského, Almanach sněmu vévodství Slezského, Parlamentární rukojeť, Z mých vzpomínek, Dějiny Kondrace pod Blaníkem, Okres Vlašimský, Dějiny školy v Kondraci, Pověsti o rytířích blanických, Proroctví, Písně a básně o Blaníku., Almanach československých právníků a mnohé další.

Nevšímal, Augustin Vojtěch

26.8.1847 Vlašim, 27.6.1916 Praha 

 Advokát, humorista a redaktor.Vystudoval gymnázium v Benešově a Táboře, poté právnickou fakultu v Praze. Jako advokátní koncipient praktikoval v Klatovech, Plzni a Praze. Od roku 1895 vykonával v Praze samostatnou advokátní praxi. Záhy vynikl jako humorista a satirik. Přispíval do řady časopisů, almanachů a kalendářů. V letech 1872-77 redigoval časopis Paleček a v letech 1892-94 vedl redakci Nového Palečka. Pro divadlo přeložil také několik frašek. V pozdějších letech napsal celou řadu odborných právnických článků. Nevšímalova humoreska Obležení města Račic (Račice = Vlašim) byla zařazena do druhé svazku Nejlepších českých humoresek (1873).Z díla: Edip král, Trojlístek, Obležení města Račic, Humor života, Humor z rodného kraje (humoresky)Poučení o směnkách, Zákon o nedělním klidu, Zákon o potravinách, Břemena i výhody nových daní a další (právnické články).

Nový,Karel

8.12.1890 Benešov - 23.11.1980 Praha 

 Spisovatel a novinář. Vlastním jménem Karel Novák.Studoval na benešovském gymnáziu, jeho spolužákem byl Vladislav Vančura, s kterým byli přátelé po celý život. Střední školu nedokončil, rozhodl se pro dráhu žurnalistiky. Pracoval v redakci Českého slova, v následujících letelch vystřídal několik redakcí časopisů a deníků. Spisovatelskou dráhu začal lyrickými verši, později psal prózu. Velká část jeho tvorby směřuje k Benešovsku a Podblanicku. 

Prameny
  • Databáze národních autorit NK ČR
  • Databáze Soubory autorit a regionální faktografie SVK Kladno
  • Databáze Regionální osobnosti MěK Vlašim
  • Bílek,Radko: Blanické literární zajímavosti:Blaník v literatuře I. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2002
  • Bílek,Radko: O Blaníku a jeho rytířích v beletrii: Blaník v literatuře II. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2004
  • Ottův slovník naučný. 1.-28. díl. Praha: Otto 1888-1909
  • Pouzar,Jaroslav:Podblanickou minulostí. Praha:Vida 1996

Máte-li návrh na opravu nebo doplnění, informujte nás prosím... *