Autoři minulých staletí U - Ž

Knihovna / Regionální autoři / Autoři minulých staletí U - Ž

REGIONÁLNÍ AUTOŘI A REGIONÁLNÍ LITERATURA VLAŠIMSKA A PODBLANICKA

Autoři minulých staletí U - Ž 

Vašáková,Marie, roz. Kovářová

1887 Čechtice – 1971

 Příležitostná básnířka a spisovatelka próz pro děti.Námětem její tvorby jí byl život v přírodě a venkovské prostředí. Knižně vydala Povídky z pozurecké myslivny, Z povídky do povídky, přátelé z jezírka a dívčí román Schovanka Zdena.

Veselý,Hynek (=Ignác)

13.7.1825 Divišov – 3.7.1853 Praha 

 Správce muzejního archivu Národního muzea v Praze a básník.Patřil do vlastenecké podblanické společnosti, publikoval básně ve Včele, přispíval také do Lumíru.

Vlček, Václav

1.9.1839 Střechov, 17.8. 1908 Praha 

 Pocházel z rolnické rodiny. V Praze studoval na akademickém gymnáziu a filosofické fakultě. Od roku 1871 redigoval časopis Osvěta, přispíval však i do Humoristických listů, Národních listů, Květů, Světozoru aj. Významnou měrou se účastnil spolkové činnosti, zvláště jej zajímaly poměry českého divadla, kde se projevoval jako horlivý vlastenec. Svou uměleckou a kritickou prací byl Vlček hlavním představitelem idealistického pojetí uměleckého realismu, které bylo spjato s politickým programem neokonzervativního křídla české buržoazie. Psal romány, povídky, divadelní hry,vzpomínkové knihy. Rozsáhlá je jeho práce publicistická. Jeho dílo bylo posuzováno různě, zprvu spíše nepříznivě. Oblíbeny byly především jeho románové práce historické. Dílo: Hry: Milada, Eliška Přemyslovna, Soběslav, Přemysl Otakar II., Rebelie v Kocourkově a další. Romány: Dalibor, Ctibor Hlavsa, paní Lichnická, setník Halaburd, Černé jezero a další. Vzpomínkové knihy: V budečské škole, Samota a další.

Villani de Castello Pillonico, Karel Maria Drahotín

23.1.1818 v Sušici – 24.3. 1883 ve Střížkově u Benešova 

 Šlechtic, politik a básník.Vlastním jménem Karel Ignác Villani, český spisovatel a politik, potomek italského šlechtického rodu usedlého v Čechách od 17. století. Od 40. let 19. století se účastnil českého společenského a literárního života. Byl členem stavovské opozice před rokem 1848. V revoluci 1848-1849 velel legii Svornost. V letech 1867-1868 a 1870-1871 byl poslancem českého sněmu. Poslancem byl zvolen za Benešovsko, Vlašimsko a Neveklovsko. Stal se rozhodným stoupencem státoprávní politiky. Ve své době jeho básně byly velmi úspěšné, některé z nich téměř znárodněly (Zasviť mi ty slunko zlaté…). Byl též činný jako nakladatel a překladatel. Z díla: Lyra a meč (básně), Štědrý večer (veselohra)

Vlasák, Antonín Norbert

10.1.1812 Vlašim – 7.12.1901 Vlašim  

 Kněz, historik a topograf.Narodil se r. 1812 v budově lékárny na Žižkově náměstí. Roku 1822 byl přijat do premonstrátského kláštera v Praze na Strahově jako zpěvák, vystudoval gymnázium a v roce 1832 vstoupil do semináre. Stal se z něj kněz a spisovatel. R. 1836 se stal kaplanem ve Vlašimi. V roce 1840 založil ve Vlašimi první veřejnou knihovnu. R. 1844 se stal farářem na Hrádku, kde působil skoro do své smrti. Roku 1848 byl zvolen prvním starostou obce Libže a Hrádku, Vlašim a Domašín jej jmenovaly čestným občanem. Roku 1881 se stal arcibiskupskýcm sekretářem, roku 1886 aricbiskupských notářem.Přispíval do Památek archeologických, Lumíra, Časopisu katolického duchovenstva, Riegrova naučného slovníku. Prozkoumal všechna důležitější místa naší vlasti po stránce historické, topografické a archeologické a na základě těchto studií roku 1872 začal vydávat Bibliotéku místních dějepisů pro školu a dům. V letech 1873-85 vydal okres: Vlašimský, Votický, Benešovský, Neveklovský, Sedlčanský, Sedlecký, Dolnokralovický a Uhlířskojanovický. Dalších víc než deset okresů zůstalo v rukopisech. Psal i do různých časopisů.Zemřel 7.12.1901, byl pochován na starém hřbitově, potom byl přenesen do kostelní krypty. V zapomnění by neměla upadnout věta , kterou používal jako motta ve svých knížkách " Poznej svou vlast a budeš jí milovat".Dílo: Okres Votický, Okres Benešovský, Okres Vlašimský, Okres Neveklovský, Okres Sedlčanský, Okres Sedlecký, Okres Uhlířsko-Janovický, Bývalé panství Vlašimské a Kostelec nad Č.L., Klášter sv. Prokopa na Sázavě.

Vondráčková,Kateřina

9.3.1864 Radimovice u Turnova – 5. 8. 1931 Vlašim

 Iniciátorka společenského a kulturního života, prozaička.Její otec získal roku 1969 místo knížecího řezbáře u Auersperků ve Vlašimi. Kateřina Vondráčková organizovala přednášky, akademie i velké lidové slavnosti, z jejího popudu byl ve Vlašimi založen spolek paní a dívek Karolína Světlá, kterému se zdařilo otevřít na začátku století první mateřskou školu. Je autorkou povídek.

Prameny
  • Databáze národních autorit NK ČR
  • Databáze Soubory autorit a regionální faktografie SVK Kladno
  • Databáze Regionální osobnosti MěK Vlašim
  • Bílek,Radko: Blanické literární zajímavosti:Blaník v literatuře I. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2002
  • Bílek,Radko: O Blaníku a jeho rytířích v beletrii: Blaník v literatuře II. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2004
  • Ottův slovník naučný. 1.-28. díl. Praha: Otto 1888-1909
  • Pouzar,Jaroslav:Podblanickou minulostí. Praha:Vida 1996

Máte-li návrh na opravu nebo doplnění, informujte nás prosím... *