Brauner František Augustin

22.1.1810 Litomyšl – 21. 6. 1880 Roztoky u Prahy

Ve své rodišti studoval gymnázium a začal s filosofickým studiem, roku 1836 ukončil studia práv ve Vídni. Od roku 1836 do roku 1841 sloužil u c.k. komorní prokuratury v Praze, potom byl do roku 1945 vrchním a spolusudím na vlašimském panství. Účastnil se politického života, již od první volby v roce 1848 byl členem obecních starších města Prahy. V době absolutismu se věnoval téměř výhradně svému právnickému povolání. Po vydání říjnového diplomu v roce 1860 se opět vrátil k politické činnosti, stal se poslancem českého sněmu. Byl vedle F. Palackého a F. L. Riegra hlavním představitelem staročeské politiky. Roku 1867 se zúčastnil slovanské vzájemné pouti do Moskvy, kde promlouval ve prospěch slovanské vzájemnosti. Napsal mnoho novinových článků do různých časopisů, např. do Národa, Národních listů, Národního pokroku. Angažoval se v otázce rolnictva, napsal spisy: Bohmische Bauernzustande, O robotě a vykoupení se z roboty. Z děl k tematice slovanské vzájemnosti lze jmenovat stať: Úvahy o stěhování se Čechů na Rus.

publikováno 14.1.2022