Čenský Ferdinand

29.5.1829 Čechtice – 30.1.1887 Praha

Studoval na gymnáziu, dva roky filozofii, pak se věnoval žurnalistice. Pracoval v redakci Pražského večerního listu, Pražských novin, ve Včele. Roku 1851 byl úředně vyřazen do vojska, roku 1869 byl poslán ministerstvem k vyučování české reči na vojenskou akademii do Nového Města ve Vídni. Vyučoval také syna arcivévody Karla Ludvíka. Roku 1886 odešel do penze s čestným titulem majora a byl vyznamenán řádem Františka Josefa.Překládal a psal cestopisy, fejetony a novely. Přispíval drobnými pracemi do řady novin a časopisů.(Pozn.: psal též pod pseudonymy: Ferdinand Šaftlich, Vojtěch Hána)Z díla: Česko –německý vojenský slovník, Vojenská čítanka, Česká válka 1618-1622, Z dob našeho probuzení, Historicko-vojenská studie k dějinám třicetileté války 1621-1648.

publikováno 14.1.2022