Honner Jakub

30.6.1899 Třebín u Českých Budějovic – 21.6.1966 Praha

Pocházel z jižních Čech z nezámožné venkovské rodiny. Ve dvacátých a třicátých letech působil jako učitel v Divišově a Benešově. Podblanicko ho zaujalo svou historií a přírodou tak, že mu věnoval desítky vlastivědných článků. Psal o důležitých událostech z historie kraje, o významných osobnostech, o historických památkách. Své práce publikoval v regionálním tisku, nejvíce ve vlastivědném časopise Pod Blaníkem, který byl určen především dětem a mládeži. V tomto časopise, který téměř deset let redigoval, vycházely nejen jeho vlastivědné články, ale i jeho básně a beletristické práce. Obětavě se věnoval též veřejné činnosti, především v oblasti vzdělávací. Z díla: Kubíček, kluk ze samoty, Kubíček studuje a vojančí, Kubíček a děti.

publikováno 14.1.2022