Jan Jeník z Bratřic

6. 1. 1756 v Radvanově – 26. 8. 1845 v Praze

Po ukončení gymnázia absolvoval filozofii, která tehdy měla tři ročníky. Nedokončil studia práv a později vstoupil do pěšího pluku hraběte Oliviera Wallise. Již na vojně se v něm probudila záliba sběratelská a kronikářská. Poznal mnoho zemí – Německo, Francii, Belgii, Holandsko aj. V roce 1799 odešel v hodnosti setníka do výslužby. V Praze se aktivně účastnil vlasteneckého i společenského života. Pilně sbíral památky na českou minulosti i na současný život našeho lidu ve městech i na venkově.Zemřel téměř devadesátiletý jako poslední svého rodu. Je pohřben v hrobce hrabat Vratislavů z Mitrovic, s nimiž byl spřízněn, ve farním kostele v Chotýšanech. Z jeho sběratelské práce se zachovalo celkem sedm dílů,a to 6 v bibliotéce rytíře z Neuberka v Praze a 11 v Museu království českého. (např. Pamětihodno, Bohemica)

Prameny

  • Databáze národních autorit NK ČR
  • Databáze Soubory autorit a regionální faktografie SVK Kladno
  • Databáze Regionální osobnosti MěK Vlašim
  • Bílek,Radko: Blanické literární zajímavosti:Blaník v literatuře I. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2002
  • Bílek,Radko: O Blaníku a jeho rytířích v beletrii: Blaník v literatuře II. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2004
  • Ottův slovník naučný. 1.-28. díl. Praha: Otto 1888-1909
  • Pouzar,Jaroslav:Podblanickou minulostí. Praha:Vida 1996
publikováno 14.1.2022