Kolman Karel

26.8.1892 Zahrádka – 28.3. 1962 Trhový Štěpánov

Základní školu vychodil v Počátkách, pak navštěvoval v Praze obchodní školu. V Modré na Slovensku absolvoval učitelský ústav a zde začíná dlouhé období jeho pedagogického působení. V roce 1928 přichází do Trhového Štěpánova jako učitel měšťanské školy, v roce 1931 se zde stal ředitelem. V letech 1946-47 navštěvuje biblické školy v Londýně a Glasgow a po návratu se stává ředitelem nově založeného Biblického ústavu v Kutné Hoře. Poslední léta věnoval kazatelské práci v Jednotě českobratrské v Trhovém Štěpánově. Ve Štěpánově také napsal většinu svých prací básnických a románů z české minulosti. Z díla: Berani, Žalujeme, Štěpánovský hrdina, Krvavou stopou, Vichřice hněvu, Mládí Kristu, Mučednice, Výkřik před půlnocí.

publikováno 14.1.2022