Navrátil, Michal

21.8.1861 Kondrac – 30.10. 1931 Praha

Regionální historik, publicista a původně magistrátní úředník v Praze.Vystudoval akademické gymnázium a univerzitu v Praze a ve Vídni. Stal se doktorem práv a několik let působil jako sekretář u Gustava Eima (proslulého mladočeského publicisty a politika). Roku 1893 se vrátil do Prahy a zahájil svou rozsáhlou publikační činnosti, která pokračovala soustavně 37 let. Vydal množství časopiseckých a novinových článků, studií a knih. Psal o poměrech parlamentních, společenských, divadelních i školských. Velmi ho zajímala minulost rodné Kondrace, proto shromáždil velké množství údajů z archivních pramenů všeho druhu a sestavil dějiny kondracké školy, zemědělství, kovářství atd. Patří k nejvýznamnějším znalcům a propagátorům dějin Podblanicka. Dílo: Almanach sněmu království Českého, Almanach sněmu markrabství Moravského, Almanach sněmu vévodství Slezského, Parlamentární rukojeť, Z mých vzpomínek, Dějiny Kondrace pod Blaníkem, Okres Vlašimský, Dějiny školy v Kondraci, Pověsti o rytířích blanických, Proroctví, Písně a básně o Blaníku., Almanach československých právníků a mnohé další.

publikováno 14.1.2022