Rozum Jan Václav

7.9.1824 Louňovice pod Blaníkem - 13.4.1858 Praha

Středoškolský profesor, učil český jazyk na německé vyšší reálce v Praze. Prozaik a dramatik pro mládež, publikace z oboru jazykovědy, rétoriky, slovanské mytologie, editor staročeských autorů. Překladatel z němčiny (překládal Bolzana, Scheidera, Lessinga, Gotthelfa).Založil Bibliotheku staročeskou, ve které vydával staré spisy Jana Ámose Komenského, Řehoře Hrubého z Jelení, Daniela Adama z Veleslavína, Václava Vratislava z Mitrovic aj. Celkem vyšlo sedm dílů. Sbíral lidová přísloví. Redigoval časopis Zlaté klasy, přispíval do časopisu Škola a zasloužil se o založení časopisu Škola a život. Z díla: Mravoučné z přísloví českoslovanských, Hádanky pro naši milou mládež, Ezop, mudřec v otroctví, Písně národní v Čechách, Konvalinky, Malý krasořečník…

publikováno 14.1.2022