Slavík František Augustin

29.8.1846 Domašín – 22.1. 1919 Praha

Filosof, historik, středoškolský profesor.Studoval nižší gymnásium u piaristů v Benešově, dále filosofickou fakultu v Praze. Na svých cestách navštívil různé archivy v Čechách, na Moravě, v Německu a Polsku. Do roku 1903, kdy ze zdravotních důvodů odešel na odpočinek, vyučoval na různých středních školách (např. na reálném gymnáziu v Táboře).. Od studentských let působil též literárně. Míval veřejné přednášky z dějin literatury. S prof. F. Kameníčkem obnovil Časopis Matice moravské r. 1891. Vypracoval osnovu a byl hlavním redaktorem velké Vlastivědy moravské, kterou vydával Muzejní spolek v Brně. Byl členem několika vědeckých společností a spolků, čestným občanem Domašína a Vlašimi. Ve své práci se zaměřil na místopis, Moravu, na díla o Jednotě bratrské a českých exulantech. V r. 1889 vyšly tiskem jeho Dějiny města Vlašimi a jeho statku.
Další dílo: Dějiny Domašína a jeho farní osady, O jednotě Bratří českých, Dějiny českého studentstva, Panství Kutnohorské, Brněnský okres, Panství Táborské a poměry jeho poddaných (a mnohé další…)

publikováno 14.1.2022