Villani de Castello Pillonico, Karel Maria Drahotín

23.1.1818 v Sušici – 24.3. 1883 ve Střížkově u Benešova

Šlechtic, politik a básník.Vlastním jménem Karel Ignác Villani, český spisovatel a politik, potomek italského šlechtického rodu usedlého v Čechách od 17. století. Od 40. let 19. století se účastnil českého společenského a literárního života. Byl členem stavovské opozice před rokem 1848. V revoluci 1848-1849 velel legii Svornost. V letech 1867-1868 a 1870-1871 byl poslancem českého sněmu. Poslancem byl zvolen za Benešovsko, Vlašimsko a Neveklovsko. Stal se rozhodným stoupencem státoprávní politiky. Ve své době jeho básně byly velmi úspěšné, některé z nich téměř znárodněly (Zasviť mi ty slunko zlaté…). Byl též činný jako nakladatel a překladatel. Z díla: Lyra a meč (básně), Štědrý večer (veselohra)

publikováno 14.1.2022