Vlček Václav

1.9.1839 Střechov, 17.8. 1908 Praha

Pocházel z rolnické rodiny. V Praze studoval na akademickém gymnáziu a filosofické fakultě. Od roku 1871 redigoval časopis Osvěta, přispíval však i do Humoristických listů, Národních listů, Květů, Světozoru aj. Významnou měrou se účastnil spolkové činnosti, zvláště jej zajímaly poměry českého divadla, kde se projevoval jako horlivý vlastenec. Svou uměleckou a kritickou prací byl Vlček hlavním představitelem idealistického pojetí uměleckého realismu, které bylo spjato s politickým programem neokonzervativního křídla české buržoazie. Psal romány, povídky, divadelní hry,vzpomínkové knihy. Rozsáhlá je jeho práce publicistická. Jeho dílo bylo posuzováno různě, zprvu spíše nepříznivě. Oblíbeny byly především jeho románové práce historické. Dílo: Hry: Milada, Eliška Přemyslovna, Soběslav, Přemysl Otakar II., Rebelie v Kocourkově a další. Romány: Dalibor, Ctibor Hlavsa, paní Lichnická, setník Halaburd, Černé jezero a další. Vzpomínkové knihy: V budečské škole, Samota a další.

publikováno 14.1.2022