Autoři současnosti

Knihovna / Regionální autoři / Autoři současnosti

REGIONÁLNÍ AUTOŘI A REGIONÁLNÍ LITERATURA VLAŠIMSKA A PODBLANICKA

Autoři současnosti

Bárta,Karel

14.11.1943 Křížov

 Ing., agronom, při zaměstnání vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích a muzeologii v Brně. V letech 1976-1992 a 2000-2005 vedl ve Vlašimi Muzeum Podblanicka (dříve Muzeum okresu Benešov). Zasadil se o záchranu řady památek na Podblanicku, přispěl k celkové dokumentaci historie a současnosti Podblanicka. Zasloužil se o vydávání řady regionálních vlastivědných periodik, dlouholetý předseda redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Autor řady odborných článků a publikací. V r. 2005 získal čestnou cenu Blanický rytíř. 

Bílek,Radko (= Jindřich Robl)

12.10.1940 Sobotka

 Kulturní pracovník, regionální historik, blanický nadšenec. Z díla: Blaník ve 20. století; Tajemní blaničtí rytíři: pověsti, příběhy, proroctví,povídání; Blanické literární zajímavosti: Blaník v umění I.; O Blaníku a jeho rytířích v beletrii. Blaník v umění II.; Blaník a svatý Václav v sochařství.   

Bílek, Petr A.

6.4.1962 Vlašim

 PhDr., literární kritik, asistent katedry české literatury. Z díla: literárně-kritické studie Generace osamělých běžců, Hledání jazyka interpretace, Lyrický subjekt; antologie české poezie Pegasovo poučení; průvodce současnou českou poezií Stavitelé křídel. 

Borkovec,Petr

17.4.1970 Louňovice pod Blaníkem

Redaktor, básník, prozaik, překladatel z ruštiny. Z díla: sbírky Ochoz, Needle-ook, Polní práce.

Cáder,Radovan

5.1.1977 Vlašim

 Muzejník a historik, dětství a mládí prožil v Louňovicích pod Blaníkem. Vystudoval gymnázium v Benešově a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2000 působí jako historik v Muzeu Podblanicka ve Vlašimi, od roku 2005 ve funkci ředitele. Autor odborných článků v regionálních sbornících a časopisech (Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, Středočeský sborník historický, Pod Blaníkem, Zpravodaj města Vlašimi.

Dočkalová,Eva

 Učitelka, ochránkyně přírodního a kulturního bohatství Podblanicka. Z díla:Z Vlašimi před sto lety (zvláštní číslo časopisu Pod Blaníkem).

Dvořák,Pavel

2.4.1946 Sledovice u Vrchotových Janovic

 Knihovník a básník, první verše publikoval v Benešovském kulturním kalendáři 1968. Z díla: sbírky Cesty z bílou holí, Než přijde vizita, povídky a říkanky pro děti Rýmy pro Adélku.

Erbrtová,Helena, roz. Suchánková

24.5.1941 Vlašim

 Učitelka a básnířka. Veřejnosti jsou známé její básně vztahující se k Podblanicku, které zveřejňuje benešovská Jiskra a Zpravodaj města Vlašimi. Historické úvahy publikuje také v uvedených periodikách.

Fabian,Petr

5.2.1974 Vlašim

 Pracovník Ústavu fyziky atmosféry ČSAV v Praze. Pod pseudonymem Petr Fabian publikuje básnické sbírky: Dům mezi okny, Lomová pole.

Hanel,Lubomír

RNDr.,CSc., působí v Kladrubech, Louňovicích a Vlašimi. Zoolog, entomolog, ochránce přírody, editor, odborný publicista, práce z oboru ochrany přírody, ichtyologie a o vážkách. Z díla: Vážky Podblanicka.

Hauser,Josef

Narozen 1928 v Kondraci.

Ekonom, vysokoškolský pedagog. Autor odborných ekonomických prací, ale i dějin rodné obce Kondrac s názvem: Kondrac,Dub,Krasovice: k historii podblanické obce.

Hocek,Jan

Narozen 1970 ve Vlašimi.

Fotograf a publicista. Působil jako průvodce v cestovní kanceláři. Autor publikace Nejhezčí túry světa (Knižní klub 2005).

Houdková,Eva

22.12.1936 Vlašim

 Učitelka ZŠ a LŠU, vedla dětské pěvecké sbory, od roku 1975 diriguje Komorní ženský sbor. Na LŠU vedla také autorský loutkářský soubor Kopretina. Jako výtvarnice je autorka devítidílné stavebnice loutek, vlastní dva patenty na učební pomůcky a její výrobky (z Atelieru EH Vlašim, který založila) nesou ochrannou známku a označení český výrobek. Je autorkou řady loutkových pohádek s písničkami, které publikovala jako Pohádky z chaloupky v roce 2002.

Hoza,Pavel

5. 1. 1964 Slověnice

 Učitel a básník. Z díla: sbírky Archeologie svědomí, Kam vedou stopy, Andělé stromů; novela Kámen a voda; publikace o rodné obci Slověnice:dějinný příběh malé obce na Podblanicku.

Hýkel,Jindřich

Narozen 1930 v Hukvaldech.

 Pracoval ve firmě Sellier & Bellot ve Vlašimi. Je autorem a spoluatorem několika vynálezů z oboru třaskavin a střeliva. Publikoval v časopisech Střelecká revue a Střelecký magazín. Spoluautor publikací o zbraních a střelivu: Náboje do ručních palných zbraní, Náboje s okrajovým zápalem (s Václavem Malimánkem). V roce 2006 vydal spolu s Vladimírem Karlickým knihu Dějiny firmy Sellier & Bellot.

Chlumec,Karel

5. 2. 1981

 Básník, novinář, písničkář, keramik, žije a působí ve Vlašimi. Z díla: sbírka Svlékání prstenu, příspěvky v regionálním i celostátním tisku.

Kafka,František

5.12.1909 Louňovice pod Blaníkem – 22.11.1991 Praha

 JuDr., státní úředník, publicista. Autor beletrie, literární monografie, operního libreta. Překladatel z němčiny, redaktor Židovské ročenky. K Podblanicku se vztahuje román Tajemství zlatodolu (zlatodůl Roudný pod Blaníkem).

Kavka,František

 Působí v Podblanickém vědecko-technickém klubu železničním v Benešově. Zabývá se historií místních železničních tratí na Benešovsku. Vydal publikace 100 let místní dráhy Benešov – Vlašim; 100 let místní dráhy Vlašim - Trhový Štěpánov – Dolní Kralovice; 100 let místní dráhy Olbramovice – Sedlčany.

Kotrčová,Jana

5.9.1986

 Studentka, žije ve Vlašimi. Autorka dívčího románu Láska na in-linech.

Kovařík, Václav

 Přispívá do regionálních časopisů a sborníků (Vlastivědný sborník Podblanicka, sborník Český Merán, časopis Pod Blaníkem). Autor publikací Zámecké parky a památné stromy Podblanicka ( S Pavlem Pešoutem a Václavem Zeleným), 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku (s Pavlem Pešoutem).

Krušina,Zdeněk

19.6.1963 Vlašim

 Astronom, filozof, teolog, religionista, farář čs.církve husitské ve Vlašimi. Z díla: Evangelium neznámého eséna, příspěvek ve sborníku O mezních otázkách astronomie, Sborník odborných prací Hvězdárny ve Vlašimi, Tajné dějiny světa (1. a 2. díl) 

Kudrna,Ladislav

13.2.1975 Vlašim

 Absolvent FF UK, historik. Z díla: Když nelétali (o letcích II. sv. války), Českoslovenští letci v německém zajetí 1940-1945, v roce 2006 vyjde: Českoslovenští letci ve Velké Británi, Na zemi a obloze západní Evropy.

Kuchař,Jiří

1960 Vlašim

 Spisovatel, působí v nakladatelství Eminent, zabývá se alternativními metodami léčení. Z díla: Ayahuasca,aneb,Tanec s bohy; Santo Daime

Lecho,Karel

10.2.1958

Pseudonym absolventa vlašimského gymnázia. Autor knihy: Paměti alkoholika:in nomine spiritus (vini).

Malimánek,Václav

 Ing., žije ve Vlašimi, pracoval ve firmě Sellier & Bellot. Spoluautor publikací Náboje do ručních palných zbraní, Náboje s okrajovým zápalem (s Jindřichem Hýkelem).

Martínek,Petr

7.8.1962 Vlašim

 Učitel – držitel ocenění Amos, básník, autor obrázků. Z díla: sbírky Maličkosti, Hříchy mládí a příležitostné verše

Míka,Jan

4.12.1947 Hlavňov u Tábora ¨

 Scénárista,dramaturg, spisovatel, působil jako kulturní pracovník na Benešovsku. Z díla: povídky Křídla překážejí v chůzi, Na ňadrech ustláno; televizní seriály Život na zámku, Šípková Růženka, Náměstíčko, Náves.

Moudrý,Josef

21.03.1937

 Vlašimský kronikář, spoluautor publikace Vlašim nejen na starých pohlednicích ( s Janem Svobodou).

Nusek,Jindřich

 PhDr., historik, publikuje v časopisech Pod Blaníkem, Dědictví Koruny české, Památky středních Čech a ve Sborníku vlastivědných prací Podblanicka. Zabývá se historií Divišovska. Spoluautor publikace Příběh kapliček (s Janem Svobodou)

Pánek,Jaroslav

23.1.1947 Praha

 PhDr., prof., DrSc., ředitel Historického ústavu Akademie věd ČR, působil v Benešově. Autor historických studií. Pro Benešovsko má význam jeho čtyřdílná Historicko-vlastivědná bibliografie okresu Benešov (1980, s Ludmilou Pánkovou) a práce o Jiřím Tywoniakovi s podtitulem:život a dílo českého historika, archiváře a organizátora vlastivědné práce (1999).

Pešout,Pavel

10.7.1971 Vlašim

 Ing., absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze, ekolog, předseda Českého svazu ochránců přírody (od r.2003), ředitel Podblanického ekocentra. Spoluzakladatel Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi, šéfredaktor časopisu Pod Blaníkem, editor přírodovědné edice Přírodou Podblanicka. Autor a editor řady odborných prací o Podblanicku a ekologii. Z prací: Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka, Jak založit pozemkový spolek, 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku (s Václavem Kovaříkem), Zámecké parky a památné stromy Podblanicka (s Václavem Kovaříkem a Václavem Zeleným. Texty k letákům: Vlašim – srdce Podblanicka, Vlašimský zámecký park.

Pincová,Veronika

 Autorka publikace Zámek a park Vlašim (2005). 

Pleva,František

21.1.1945 Ledeč nad Sázavou

 Fotograf, vedoucí informačního centra v Ledči nad Sázavou. Vydává vlastivědné publikace: Toulky vrchovinou, Sázava milovaná, Želivka:naše řeka, Ledeč nad Sázavou:dějiny města, Ledečské dominanty: děkanský kostel sv. Petra a Pavla.

Pouzar,Jaroslav

8.12.1921 Vlašim

 Učitel, regionální nadšenec a historik. Od roku 1962 absolvoval přes 2200 přednášek doprovázených diapozitivy v 61 obcích okresu. Publikoval řadu vlastivědných prací, které zpracoval do různých časopiseckých cyklů. Roku 1998 byl oceněn titulem Blanický rytíř. Vydal knihy:Podblanickou minulostí:kapitoly z historie Vlašimi a okolí a Podblanickou minulostí II.: kapitoly z historie Vlašimska na 300 obrázcích..

Procházková,Eva

6.2.1950 Chvalkovice u Peček

 Archivářka, studoval archivnictví a historii na filozofické fakultě UK v Praze, pracuje jako ředitelka Státního okresního archivu v Benešově. Věnuje se regionální historii středních Čech se zaměřením na Podblanicko. Mimo popularizační a vlastivědné články publikuje ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a Středočeském sborníku historickém. Autorka publikací: Benešov (Praha, Pressfoto 1988 – z edice Města ČSSR), Benešov (Praha, Pasek 2005 – z edice Zmizelé Čechy), Načeradec: dějiny městečka a okolních obcí (Načeradec 2006). 

Racková,Lubomíra

 Autorka publikace Krajinou kolem Blaníka (vyšlo jako 4. samostatná příloha časopisu Pod Blaníkem v roce 2001).

Riesel,Petr

3.6.1933

 Lékař, vedl poradnu pro léčbu alkoholismu a jiných toxikománií. V nakladatelství Votobia vydal publikaci Lesk a bída drog. ¨

Svoboda,Jan

25.1.1921 Brno

 Vlastivědný pracovník, regionální historik, žije ve Vlašimi. Vykonával funkci okresního konzervátora Památkové péče v Benešově. Stal se spoluzakladatelem Nezávislé památkové unie, inicioval založení časopisu této organizace Dědictví Koruny české a je jeho redaktorem. Publikuje v regionálním tisku vlastivědné články informačního a propagačního charakteru. Je členem redakčních rad Zpravodaje města Vlašimi a čtvrtletníku Pod Blaníkem. Po zásluze převzal ocenění Blanický rytíř. Z díla: 150 let vlašimské knihovny, Příběh kapliček (s Jinřichem Nuskem), Vlašim nejen na starých pohlednicích ( s Josefem Moudrým). 

Šlehuber,Jiří

18.3.1930 Dolní Kralovice

 Učitel, působil ve Zruči nad Sázavou, v Ledči, ve Studeném. V roce 1963 musel opustit pro své náboženské přesvědčení učitelské místo. Přestěhoval se do Libže u Vlašimi, pracoval nejprve jako pomocný dělník a později jako dispečer v Blanických strojírnách, vystudoval Střední průmyslovou školu, obor strojírenství. Po rehabilitaci v roce 1968 se vrátil opět do školství, nejprve působil v Domašíně a později v Chotýšanech. Je také varhaníkem v kostele na Hrádku u Vlašimi a v Trhovém Štěpánově. Autor publikace: Pojďte se mnou do našich Dolních i Horních Kralovic, Příseky, Stříteže a Bezděkova vydané vlastním nákladem svolavatelů setkávání rodáků v roce 2002. 

Toufar,Pavel

13.7.1948 Praha

 Autor populárně vědecké literatury a literatury faktu, tematicky se zaměřuje na, dopravní techniku, kosmonautiku, vlastivědnou historii, ale i na záhadné a tajemné jevy nebo folklór. Našeho regionu se týkají knihy z benešovského nakladatelství Start ze série Tajemnou českou krajinou: Česká Sibiř, Český Meran, Od Blaníku k Sázavě, Záhadné Sedlčansko.

Tywoniak,Jiří

30.3.1919 Louny, 31.7.1995 Benešov

 Archivář, historik a konzervátor památkové péče. Působil původně na gymnáziu v Sedlčanech, od roku 1956 se ujal práce v nově zřízené pobočce Státního archivu Praha v Benešově. Zakládal a byl prvním redaktorem Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Inicioval založení Benešovského kalendáře, ale jeho redigování mu bylo s normalizací zakázáno a funkce šéfredaktora se znovu ujal až v roce 1990. Podílel se na vydávání Středočeského sborníku historického. Napsal více jak 150 prací, jako první dostal ocenění Blanický rytíř. Z prací: Benešov a Konopiště v minulosti, Historické památky okresu Benešov (1. a 2. díl), Léta okupace na Benešovsku (1. a 2. díl), Podblanické rebelie. 

Tywoniaková,Jana, rozená Boušková

5.8.1925 Benešov

 Středoškolská pedagožka, literární historička a filoložka. Po publikování jazykovědných prací ještě za studií na filozofické fakultě UK pracovala na jazykových rozborech prací řady spisovatelů. Postupem času se věnovala osobnostem spjatým s Benešovskem i širokým Podblanickem. Práce postupně zveřejňuje ve Sborníku vlastivědných prací Podblanicka. Je také spoluatorkou publikací Ostředek: z jeho historie a současnosti a Benešov a Konopiště, které napsala se svým manželem Jiřím Tywoniakem.

Váňová,Libuše

 PhDr., historička, archeoložka, muzejní pracovnice, příspěvky v regionálním tisku, autorka publikace Románské a gotické umění na Podblanicku (1990).

Vlček,Jaromír

6.10.1935

 Působil v Ostravě, od roku 1959 žije trvale v Trhovém Štěpánově, je kronikářem obce a šéfredaktorem Zpravodaje Štěpánovska. Publikuje příspěvky z historie Štěpánovska v regionálním tisku, je autorem publikace Trhový Štěpánov: knížka o obci s dlouhou a zajímavou historií, s tvořivou současností a mnoha zajímavostmi (Praha: Maroli 2005).

Walterová,Věra

 Vlašimská autorka regionálních povídek, které vyšly v souborech: Černý rytíř:povídky z historie Podblanicka a Kutnohorska a Poustevník z malého Blaníka: povídky z Podblanicka ze 13. a 18. století.

Zábranská,Jarmila, roz. Kameníková

1.8.1926 Vlašim

 Učitelka, kulturní pracovnice, režíruje ochotnické divadlo (hlavně dětské). Vydala vzpomínkovou knihu Album Jarmilky Kameníkové.

Zelený,Václav

18.8.1936 Praha

 RNDr., CSc., muzejní a vlastivědný pracovník Podblanicka. Od dětství navštěvuje Pařezí na Chotýšansku, rodiště své maminky. Na Podblanicku provádí základní botanický výzkum, je členem redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a rovněž autorem řady příspěvků, hlavně botanických a dendrologických. Přispívá pravidelně do obnoveného vlastivědného časopisu Pod Blaníkem. Je předsedou poradního sboru CHKO Blaník. V roce 2006 mu byl udělen titul Blanický rytíř. Z prací: Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka, Zámecké parky a památné stromy Podblanicka (s Pavlem Pešoutem a Václavem Kovaříkem).

Zemek,Václav

 Přispívá do Sborníku vlastivědných prací Podblanicka, autor publikace Zlatodůl Roudný u Vlašimi ( vyšlo jako 5. samostatná příloha vlastivědného časopisu Pod Blaníkem).

Žáček,Jiří

6.1.1945 Chomutov

 Básník, redaktor, publicista, autor učebnic. Jeho manželka pochází z Vlašimi, kde Žáček žil a působil deset let. Jeho první sbírka pro děti Aprílová škola vznikla právě ve Vlašimi. Esej s názvem Chvála mateřštiny s výtvarným doprovodem Jaroslava Sůry byla vydána jako bibliofilský tisk vlašimským tiskařem Karlem Pazderou. Žáčkovo dílo je velice rozsáhlé, zahrnuje množství básnických sbírek pro děti, nezapomenutelný Slabikář, ze sbírek pro dospělé uveďme alespoň Okurkovou sezónu.

Žirovnická,Věra, roz. Hrdinová

1.10.1925 Řimovice

 Příležitostná básnířka. Verše a nadčasová zamyšlení publikuje ve Zpravodaji města Vlašimi. Báseň Můj rodný kraj vydala v 60 výtiscích s ilustracemi Stanislava Příhody v roce 1998. Byla iniciátorkou a zakladatelskou nadace J.A.Komenského. Z nadační činnosti byli podporováni studenti Podblanicka.

Prameny
  • Databáze národních autorit NK ČR
  • Databáze Soubory autorit a regionální faktografie SVK Kladno
  • Databáze Regionální osobnosti MěK Vlašim
  • Bílek,Radko: Blanické literární zajímavosti:Blaník v literatuře I. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2002
  • Bílek,Radko: O Blaníku a jeho rytířích v beletrii: Blaník v literatuře II. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2004
  • Ottův slovník naučný. 1.-28. díl. Praha: Otto 1888-190
  • Pouzar,Jaroslav:Podblanickou minulostí. Praha:Vida 1996

Máte-li návrh na opravu nebo doplnění, informujte nás prosím... *