Bárta Karel

14.11.1943 Křížov

Ing., agronom, při zaměstnání vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích a muzeologii v Brně.

V letech 1976-1992 a 2000-2005 vedl ve Vlašimi Muzeum Podblanicka (dříve Muzeum okresu Benešov). Zasadil se o záchranu řady památek na Podblanicku, přispěl k celkové dokumentaci historie a současnosti Podblanicka. Zasloužil se o vydávání řady regionálních vlastivědných periodik, dlouholetý předseda redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka. Autor řady odborných článků a publikací. V r. 2005 získal čestnou cenu Blanický rytíř. 

publikováno 11.1.2022