Bílek Radko (= Jindřich Robl)

12.10.1940 Sobotka

Kulturní pracovník, regionální historik, blanický nadšenec.

Z díla: Blaník ve 20. století; Tajemní blaničtí rytíři: pověsti, příběhy, proroctví,povídání; Blanické literární zajímavosti: Blaník v umění I.; O Blaníku a jeho rytířích v beletrii. Blaník v umění II.; Blaník a svatý Václav v sochařství.

publikováno 11.1.2022