Dočkalová Eva

Učitelka, ochránkyně přírodního a kulturního bohatství Podblanicka.

Z díla: Z Vlašimi před sto lety (zvláštní číslo časopisu Pod Blaníkem).

publikováno 11.1.2022