Kovařík Václav

Přispívá do regionálních časopisů a sborníků (Vlastivědný sborník Podblanicka, sborník Český Merán, časopis Pod Blaníkem).

Autor publikací Zámecké parky a památné stromy Podblanicka ( S Pavlem Pešoutem a Václavem Zeleným), 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku (s Pavlem Pešoutem).

publikováno 11.1.2022