Nusek Jindřich

PhDr., historik, publikuje v časopisech Pod Blaníkem, Dědictví Koruny české, Památky středních Čech a ve Sborníku vlastivědných prací Podblanicka.

Zabývá se historií Divišovska. Spoluautor publikace Příběh kapliček (s Janem Svobodou).

publikováno 11.1.2022