Procházková Eva

6.2.1950 Chvalkovice u Peček

Archivářka, studoval archivnictví a historii na filozofické fakultě UK v Praze, pracuje jako ředitelka Státního okresního archivu v Benešově.

Věnuje se regionální historii středních Čech se zaměřením na Podblanicko. Mimo popularizační a vlastivědné články publikuje ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a Středočeském sborníku historickém. Autorka publikací: Benešov (Praha, Pressfoto 1988 – z edice Města ČSSR), Benešov (Praha, Pasek 2005 – z edice Zmizelé Čechy), Načeradec: dějiny městečka a okolních obcí (Načeradec 2006).

publikováno 11.1.2022