Riesel Petr

3.6.1933

Lékař, vedl poradnu pro léčbu alkoholismu a jiných toxikománií. V nakladatelství Votobia vydal publikaci Lesk a bída drog.

publikováno 11.1.2022