Svoboda Jan

25.1.1921 Brno

Vlastivědný pracovník, regionální historik, žije ve Vlašimi. Vykonával funkci okresního konzervátora Památkové péče v Benešově.

Stal se spoluzakladatelem Nezávislé památkové unie, inicioval založení časopisu této organizace Dědictví Koruny české a je jeho redaktorem. Publikuje v regionálním tisku vlastivědné články informačního a propagačního charakteru. Je členem redakčních rad Zpravodaje města Vlašimi a čtvrtletníku Pod Blaníkem. Po zásluze převzal ocenění Blanický rytíř. Z díla: 150 let vlašimské knihovny, Příběh kapliček (s Jinřichem Nuskem), Vlašim nejen na starých pohlednicích ( s Josefem Moudrým).

publikováno 11.1.2022