Tywoniaková Jana, roz. Boušková

5.8.1925 Benešov

Středoškolská pedagožka, literární historička a filoložka.

Po publikování jazykovědných prací ještě za studií na filozofické fakultě UK pracovala na jazykových rozborech prací řady spisovatelů. Postupem času se věnovala osobnostem spjatým s Benešovskem i širokým Podblanickem. Práce postupně zveřejňuje ve Sborníku vlastivědných prací Podblanicka. Je také spoluatorkou publikací Ostředek: z jeho historie a současnosti a Benešov a Konopiště, které napsala se svým manželem Jiřím Tywoniakem.

publikováno 11.1.2022