Vlček Jaromír

6.10.1935

Působil v Ostravě, od roku 1959 žije trvale v Trhovém Štěpánově, je kronikářem obce a šéfredaktorem Zpravodaje Štěpánovska.

Publikuje příspěvky z historie Štěpánovska v regionálním tisku, je autorem publikace Trhový Štěpánov: knížka o obci s dlouhou a zajímavou historií, s tvořivou současností a mnoha zajímavostmi (Praha: Maroli 2005).

publikováno 11.1.2022