Žáček Jiří

6.1.1945 Chomutov

Básník, redaktor, publicista, autor učebnic. Jeho manželka pochází z Vlašimi, kde Žáček žil a působil deset let.

Jeho první sbírka pro děti Aprílová škola vznikla právě ve Vlašimi. Esej s názvem Chvála mateřštiny s výtvarným doprovodem Jaroslava Sůry byla vydána jako bibliofilský tisk vlašimským tiskařem Karlem Pazderou. Žáčkovo dílo je velice rozsáhlé, zahrnuje množství básnických sbírek pro děti, nezapomenutelný Slabikář, ze sbírek pro dospělé uveďme alespoň Okurkovou sezónu.

publikováno 11.1.2022