Zelený Václav

18.8.1936 Praha

RNDr., CSc., muzejní a vlastivědný pracovník Podblanicka. Od dětství navštěvuje Pařezí na Chotýšansku, rodiště své maminky.

Na Podblanicku provádí základní botanický výzkum, je členem redakční rady Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka a rovněž autorem řady příspěvků, hlavně botanických a dendrologických. Přispívá pravidelně do obnoveného vlastivědného časopisu Pod Blaníkem. Je předsedou poradního sboru CHKO Blaník. V roce 2006 mu byl udělen titul Blanický rytíř. Z prací: Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka, Zámecké parky a památné stromy Podblanicka (s Pavlem Pešoutem a Václavem Kovaříkem).

publikováno 11.1.2022