Žirovnická Věra, roz. Hrdinová

1.10.1925 Řimovice

Příležitostná básnířka. Verše a nadčasová zamyšlení publikuje ve Zpravodaji města Vlašimi.

Báseň Můj rodný kraj vydala v 60 výtiscích s ilustracemi Stanislava Příhody v roce 1998. Byla iniciátorkou a zakladatelskou nadace J.A.Komenského. Z nadační činnosti byli podporováni studenti Podblanicka.

Prameny

  • Databáze národních autorit NK ČR
  • Databáze Soubory autorit a regionální faktografie SVK Kladno
  • Databáze Regionální osobnosti MěK Vlašim
  • Bílek,Radko: Blanické literární zajímavosti:Blaník v literatuře I. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2002
  • Bílek,Radko: O Blaníku a jeho rytířích v beletrii: Blaník v literatuře II. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2004
  • Ottův slovník naučný. 1.-28. díl. Praha: Otto 1888-190
  • Pouzar,Jaroslav:Podblanickou minulostí. Praha:Vida 1996
publikováno 11.1.2022