Ceník

Knihovna / Knihovna / Ceník

Ceník služeb Městské knihovny Vlašim

 

Roční registrační čtenářské poplatky

(pozn.: Čtenářské poplatky se vybírají jednou za 365 dní!)

 

Základní čtenářský poplatek v oddělení pro dospělé   50 Kč
Studenti  30 Kč
Důchodci  20 Kč
Invalidní důchodci a důchodci nad 70 let Zdarma
Děti  20 Kč
Jednorázová výpujčka 10 Kč

 

Pozn.: Změnu podmínek pro určení výše poplatku na další období je uživatel povinen oznámit!
 

Poplatky z prodlení

1. upomínka  15 Kč
2. upomínka   25 Kč
3. upomínka  35 Kč
4. upomínka  55 Kč

 

Ostatní poplatky

Ztráta čtenářského průkazu a vystavení duplikátu 20 Kč
Poškození čárového kódu v knize 10 Kč
Manipulační poplatek při ztrátě knihy (připočítává se k ceně knihy) 30 Kč
Oznámení rezervované knihy 10 Kč
Kopírování (pouze z materiálů knihovny) - jedna strana formát A4 1 Kč

Meziknihovní výpůjční služba - výpůjčka dokumentu (Příspěvek na náklady spojené s vyhledáváním a objednáním dokumentu, oznámením poštou, nebo e-mailem a zasláním dokumentu). Za jeden dokument max. cena.

70 Kč
Meziknihovní výpujční doba - kopie dokumentu (cena za kopárování požadovaná poskytující knihovnou) ? Kč

 

Ceník aktualizován k 1. lednu 2022.