Internet

Knihovna / Knihovna / Služby / Internet

Internet v Městské knihovně Vlašim

internetNaše knihovna je jednou z mnoha knihoven, které umožňují svým uživatelům přístup k veřejným datovým sítím

Můžeme Vám buď pomoci s vyhledáváním informací nebo nabízíme přímý přístup do internetu a k veřejným poštovním serverům.

Maximální doba jednoho zživatele  u Internetu je 60 minut denně.

Přístup k internetu umožňujeme všem našim registrovaným čtenářům ZDARMA. Ostatní uživatelé z řad  veřejnosti zaplatí 20,- Kč za každou započatou hodinu

Tištěné výstupy z počítače nebo Internetu - 2,- Kč

Uživatelé internetu by měli zvládat základní principy práce s počítačem