Prázdinový provoz dětského oddělení

Prázdinový provoz dětského oddělení

Prázdinový provoz dětského oddělení

Pondělí 8.30 - 11.00 a 13.00 - 15.00

Úterý    8.30 - 11.00 a 13.00 - 17.00