Služby

Knihovna / Knihovna / Služby

Služby knihovny

 • absenční půjčování knih a časopisů (automatizovaný výpůjční systém LANius)
 • prezenční půjčování z fondů příruční knihovny a fondu regionální literatury
 • on-line katalog (elektronický přístup k fondům knihovny)
 • rezervační služba
 • BIS - bibliograficko-informační služba (vyhledávání literatury a informací)
 • kopírování z materiálů knihovny
 • ON-LINE katalog SKAT (elektronický přístup k naučným fondům veřejných knihoven)
 • zprostředkovaný přístup k záznamům České národní bibliografie a souborným katalogům na Internetu
 • MVS - meziknihovní výpůjční služba
 • vyhledávání v informačních databázích (knihovna je zpracovává nebo vlastní formou licence)
 • vyhledávání informací v síti Internet
 • přímý přístup k síti Internet pro čtenáře knihovny
 • knihovnicko-informační lekce, exkurze, literární besedy atd. pro děti ze všech typů škol

 

Internet v Městské knihovně Vlašim

internetNaše knihovna je jednou z mnoha knihoven, které umožňují svým uživatelům přístup k veřejným datovým sítím

Můžeme Vám buď pomoci s vyhledáváním informací nebo nabízíme přímý přístup do internetu a k veřejným poštovním serverům.

Maximální doba jednoho zživatele  u Internetu je 60 minut denně.

Přístup k internetu umožňujeme všem našim registrovaným čtenářům ZDARMA. Ostatní uživatelé z řad  veřejnosti zaplatí 20,- Kč za každou započatou hodinu

Tištěné výstupy z počítače nebo Internetu - 2,- Kč

Uživatelé internetu by měli zvládat základní principy práce s počítačem