Základní pojmy

Knihovna / Regionální autoři / Základní pojmy

REGIONÁLNÍ AUTOŘI A REGIONÁLNÍ LITERATURA VLAŠIMSKA A PODBLANICKA

Regionální literatura 

jsou v běžném pojetí všechna literární díla, v nichž se výrazným způsobem obráží autorův vztah k určitému kraji, k jeho zvláštnostem společenským, kulturním i jazykovým, k jeho etnické i přírodní osobitosti. V užším smyslu jde o literaturu, která slouží specifickým kulturním potřebám určité krajové oblasti a spoluvytváří místní kulturní život. (Slovník literární teorie, Praha:Československý spisovatel 1984, s. 312)

Regionální literatura

zahrnuje literaturu o regionu (knihy, sborníky, časopisy, články….) a literaturu regionálních autorů (píší o regionu, narodili se nebo žijí v regionu).

Regionální osobnosti

je širší pojem, vedle spisovatelů, novinářů atp. zahrnuje i výtvarníky (malíře, sochaře, keramiky...), architekty, hudebníky nebo například politiky.